بیشترین خسارت ها توسط کدام شرکت های بیمه پرداخت شدند

بیشترین حق بیمه را در سال ۹۶ شرکت های بیمه ایران آسیا دانا البرز و پارسیان تولید کردند. بیمه ایران با ۴۲ و بیمه آسیا با ۱۰٫۵ درصد بیش از نیمی از خسارت ها را در سال ۹۶ پرداخت کرده اند.

سهم بیمه ایران از بازار

بر اساس آمارهای موجود، بیمه ایران با توجه به واگذاری پرتفوی ۱۵ درصدی بنیاد شهید اگر موفق شود عملکرد سال ۹۶ را مجددا در سال ۹۷ تکرار کند سهم این شرکت از بازار به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.