حق بیمه سال ۹۷

حق بیمه سال ۹۷ مشمولین قانون کار بر اساس حداقل دستمزد

?مبلغ کل بیمه: ۳۶۷۲۱۷۱
?سهم کارفرما: ۲۸۱۵۳۳۱
?سهم کارگر: ۸۵۶۸۴۰

?تمامی مبالغ به ریال است.

?لازم به توضیح است که کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق می‌باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.

 

 

 

 

بیمه ایران

 

پیام زمانی

 

تاریخ و شرایط واگذاری سهم دولت در بیمه البرز

تاریخ و شرایط واگذاری سهم دولت در بیمه البرز

سطح توانگری شرکت های بیمه

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.
شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح ۱ تا ۵ تقسیم می‌شوند که بدترین سطح توانگری، سطح ۵ است که به شرح زیر می باشد:
سطح ۱: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر می‌باشد.
سطح ۲: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد می‌باشد.
سطح ۳: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد می‌باشد.
سطح ۴: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می باشد.
سطح ۵: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد.
بیمه گذاران،  باید شرکتی را انتخاب نمایند که در سطح توانگری بالاتر وجود دارد تا در زمان خسارت، دچار مشکل نشوند.

 

 

 

بیمه ایران نمایندگی ۲۰۵۵۵